Din Side!

Logg inn:

Kundenr:
Passord:

Velkommen til rådgivningstjeneste på nett!

Mitt navn er Karin Gustavsen . Jeg er utdannet sosionom og sosiolog, og har mange års erfaring fra offentlig forvaltning. Blant annet har jeg jobbet som kurator i sosialtjenesten en del år, jeg har vært ansatt ved et fylkesmannsembete, i Sosialdepartementet, Sosial- og helsedirektoratet og vært tilknyttet et forsknings- og oppdragssenter ved Høyskolen i Vestfold. Erfaringen strekker seg fra kurativ virksomhet, saksbehandling, virksomhetsledelse, utviklingsledelse, prosjektledelse, prosjektutvikling og de senere år forskning. Videre har jeg skrevet kronikker, artikler og en bok. Jeg holder også en rekke foredag.

Min faglige hovedkompetanse er sosialfaglige spørsmål, velferd, oppvekst, levekår og fattigdomstematikk med særlig vekt på barnefattigdom. De senere årene har jeg i stadig større grad beskjeftiget meg med sosial ulikhet i helse og utdanning. Videre har jeg omfattende erfaring innefor utviklingsledelse og prosjektledelse, samt ledelse av en virksomhet. Dette hører også innunder min hovedkompetanse.

I min tid som prosjektleder, utviklingsleder og sosialleder, var det nokså mange situasjoner der jeg ønsket meg en ekstern sparringspartner, en jeg kunne rådføre meg med, en jeg kunne drøfte problemstillinger med osv. Jeg var ikke først og fremst opptatt av en tradisjonell veiledning til faste tider osv., men noen som kunne være "på" når jeg hadde behov for det. Uten at det skulle koste verken for mye tid eller penger. Jeg ønsket at det var enkelt, og samtidig kompetent.

Dette avstedkom ideèn om en nettbasert rådgivningstjeneste! Først og fremst rettet mot deg som jobber i offentlig forvaltning, i en brukerorganisasjon og en frivillig organisasjon innenfor områder og temaer denne rådgivningstjenesten dekker.

Velkommen til rådgivning på nett!

Om Karin Gustavsen

Karin Gustavsen er utdannet sosionom og sosiolog. Hun har mangeårig erfaring fra offentlig forvaltning, både fra kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå både som kurator, konsulent, prosjektleder og leder. Videre har hun erfaring fra høyskole og fra forskning.

Karin Gustavsens faglige hovedområder er velferdsstatstematikk med hovedvekt på sosial ulikhet. Kjerneområdet er barn / unge og utsatthet i forhold til fattigdom, helse og utdanning. Videre er ledelse, prosjektledelse og utviklingsledelse faglige hovedområder.

Hun er mye benyttet som foredragsholder, er i inneværende år (2008) fast kronikør i Kommunal Rapport, og i 2005 gav hun, sammen med Per Arne Stolanowski, ut boken "Har vi råd, mamma?" om fattigdom og inntektssikring (Cappelen akademisk 2005)

Spesialområder
  Ledelse
  Prosjektledelse
  Kommunal sosialtjeneste
  Rustjeneste
  Fattigdomstematikk, med særlig vekt på barnefattigdom
  Sosial ulikhet


Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål vedrørende meg og mitt.

Mvh
Karin