Din Side!

Logg inn:

Kundenr:
Passord:

Foredrag og litteratur

Foredrag; Oversikt for 2008, 2007 og 2006. 

2008

Gustavsen, Karin ( 2008 ) 23. januar. Fylkesmannen i Østfold i samarbeid med Høyskolen i Østfold. Levkårkonferanse.
Foredrag: Barnefattigdom – omfang og hverdagsliv.

Gustavsen, Karin ( 2008) 29. februar. Drammen kommune, Senter For Oppvekst. Foredrag: Ulikhet med vekt på barnehelse, fattigdom og utdanning. Beretninger fra hverdagslivet – voksne og barn.

Gustavsen, Karin ( 2008) 8.mars. Det Norske Kirkeakademi. Årsmøte/landsmøte.
Foredrag: Ulikhet med vekt på barns helse, barn og fattigdom og ulikhet i utdanning.

Gustavsen, Karin ( 2008) 2. april. Larvik kommune. Fagdag: Levekår i Larvik — Ungdommens muligheter. Utfordringer i NAV
Foredrag: Levekår og utsatthet: Helse og fattigdom med vekt på barn og unge. Utfordringer i NAV?

Gustavsen, Karin ( 2008 ) 7. mai Ålesund, for  Foreningen FattigNorge
” Hvem er de fattige og hvordan har de det?”

Gustavsen, Karin ( 2008) 15. mai, Larvik. Åpent møte i regi av Larvik Arbeiderparti .
Foredrag: ” Fattigdom og hverdagsliv”.

Gustavsen, Karin ( 2008) 5. juni Klækken Hotell. For Fylkesmannen i Oslo og Aksershus i samarbeid med ØstNorsk kompetansesenter.
” Levekår og utsatthet” .

Gustavsen, Karin ( 2008) 13. juni. Sanner Hotell. For Fylkesmannen i Oslo og Aksershus i samarbeid med ØstNorsk kompetansesenter.
” Levekår og utsatthet”.
 
Gustavsen, Karin ( 2008) 17. juni . For Fylkesmannen i Telemark: Sommerkonferanse – årlig konferanse for kommunene i fylket. Oppsummerende foredrag:
”Barn og unges oppvekstvilkår”.

 

Foredrag 2007

Tvetene Gustavsen, Karin : 29. oktober Oslo, Barne – og likestillingsdepartementet. Oppstartseminaret for kommunene i prosjekt Unge Utenfor. Foredrag: ” Unge utenfor: Etatssamarbeid” .

Tvetene Gustavsen, Karin: Sosial- og helsedirektoratet: Nasjonal konferanse. -  Penger til besvær. Radisson SAS Hotel Bodø 22. oktober 2007
http://www.shdir.no/fagnytt/kursogkonferanser/penger_til_besv_r___konferanse_om__konomiske_problemer_75503
Foredrag: ”Barnefattigdom”

Tvetene Gustavsen, Karin: 10. oktober 2007, Spåtind Høyfjellshotell) arrangør Gjøvik  kommune, avdeling velferd:
Foredrag: ”Sosial ulikhet og fattigdom, Hva kan NAV gjøre?”

Tvetene Gustavsen, Karin . Fattigdomshøring ,  Oslo, 24. august 2007, 
Foredrag: ”Sosial ulikhet og barnefattigdom - skisser til løsninger”.

Tvetene Gustavsen, Karin : Tannhelsetjenesten region sør ( fem fylker) : 
Foredrag: ”Stortingsmelding 20, Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller,  Utjevning av sosiale helseforskjeller  - hva kan tannhelsetjenesten gjøre”.
Hefo-samling tannhelse-sør, Quality Hotell og Resort Skjærgården, Langesund onsdag 5. og torsdag 6. september 2007

Tvetene Gustavsen, Karin : Seminar for fylkesleddet og NAV-kontor ledere, NAV-Buskerud, 29. august 2007, Holmsbu Spa Hotell og konferansesenter, 
Foredrag: ”Sosial ulikhet og fattigdom, hva kan NAV gjøre?

Tvetene Gustavsen, Karin i samarbeid med Hem, Hans Einar : Landssamling for sykehussosionomer , 31. mai 2007, Lodby Gods, Lillestrøm. 
Foredrag: ”Forskningsfokus og fagutvikling av sosialt arbeid i sykehussettingen”.

Tvetene Gustavsen, Karin :Fylkesmannen i Buskerud, Konferanse for Ordførere og rådmenn mai 2007.  Fylkesmannen i Buskerud inviterer til Konferanse for  Ordførere og rådmenn 2007. Quality Hotel Grand, Kongsberg 30. - 31. mai 2007
Foredrag: ”Sosiale ulikheter, fattigdom og helse”.

Tvetene Gustavsen, Karin : BUFF  ( Barne- og ungdomsfaglig forum) – Jubileumskonferanse: ”THE BEST OF BUFF”.  Høydepunkter igjennom 20 år. Sandefjord Park Hotell 22. og 23. mai 2007
Foredrag:  ”Barnefattigdom – omfang og hverdagsliv”.

Tvetene Gustavsen, Karin : Nordisk ministerråd, Sosial- og helsedirektoratet, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Barne- og likestilllingsdepartementet, Nordisk Ministerråd og Sosial- og helsedirektoratet skipa til konferansen Velferdens paradoks. Nordisk konferanse om barnefattigdom 18.-19. april 2007 i Oslo.

Barnefattigdom: Rapport frå april-konferansen (http://www.nova.no/?id=15946)
NOVA har no publisert eit hefte som summerer opp kva som skjedde på den nordiske konferansen om barnefattigdom som fann stad i april 2007. Heftet er gratis og kan tingast frå Sosial- og helsedirektoratet. Du kan òg laste ned pdf-versjonen gratis.
Foredrag: 

Tvetene Gustavsen, Karin : Vestfold Røde Kors .  10. februar 2007. Migdgaard Historiske Senter, Borre.
Foredrag: ”Barns oppvekstvilkår : Hvordan virker det inn på barns sosiale situasjon å vokse opp i familier med svak økonomi og manglende sosialt nettverk”.

 

Foredrag 2006

Er NAV svaret på fattigdombekjempelse? Foredrag Stortinget 16. februar 2006, for arbeids- og velferdskomiteen.

Tvetene Gustavsen, Karin (2006) Hvordan kan NAV bli et godt tilbud for de mest utsatte brukere av sosialtjenesten? Foredrag for kommunene Nome, Sauherad og Bø – Nome, 28. februar 2006

Tvetene Gustavsen, Karin (2006) Barnefattigdom – omfang og hverdagsliv.   Foredrag  Drammen kommune, konferanse Barnefattigdomsbekjempelse 29. mai 2006, Union Scene - Drammen

Tvetene Gustavsen, Karin (2006)  Barnefattigdom i Drammen – et situasjonsbilde.  Foredrag Drammen kommune, konferanse Barnefattigdomsbekjempelse 29. mai 2006, Union Scene - Drammen

Tvetene Gustavsen, Karin (2006)  Barnefattigdom – omfang og hverdagsliv.  Foredrag på LO-ungdoms landskonferanse, Sørmarka 2. september 2006.

Tvetene Gustavsen, Karin (2006) ” Barn av langtidssosialhjelpsmottakere” . Foredrag på Barne-ungdoms,- og familiedirektoratet og Sosial- og helsedirektoratets nasjonale nettverkskonferanse 4. og 5. september 2006.  Holmenkollen Park Hotell Rica Oslo. 
http://shdir.no/fagnytt/kursogkonferanser/nettverkskonferanse__barn_unge_familier__fattigdom_og_sosial_inklusjon_50815?startDate=20060904&endDate=20060904&month=09&year=2006&hoveCal=0

Tvetene Gustavsen, Karin (2006) Arbeidslinja i NAV: Begrensninger, utfordringer og muligheter i forhold til særlig utsatte brukergrupper. Foredrag på LO-kommunes  kommunalkonferanse: Kommunal`06, 19 – 21. sept. 2006, Stjørdal.  Weblink: http://www.fagforbundet.no/kommunal_06/

Tvetene Gustavsen, Karin (2006) Har vi råd mamma? – tanker fra praksisfeltet. Foredrag for RE kommunes under seminardager om barnefattigdomsbekjempelse.
Re kommune – 28.09.06

Tvetene Gustavsen, Karin (2006)  Finner vi fattigdom i Vestfold?  Foredrag  Folkehelsekonferanse Vestfold, 09.11.06. http://www.fylkesmannen.no/fmt_fagomrade.asp?tgid=3465&gid=3468&amid=1326673

Tvetene Gustavsen, Karin (2006)   De utsatte barna – et felles ansvar. Foredrag 14.11.06 Oppvekstkonferanse Nordland i regi av Fylkesmannen i Nordland, KS og Nordland Fylkeskommune        
http://www.fylkesmannen.no/fmt_fagomrade.asp?tgid=2496&gid=25553&amid=1290555&

( Foredrag fra 2005 og tidligere er ikke oppført)

 

Litteratur

 

2008

Gustavsen, Karin ( 2008) Hvorfor tier ledere om økonomisk sosialhjelp? Kronikk Kommunal Rapport nr. 5 / 2008

Gustavsen, Karin ( 2008) Der fattigdom og sosial utstøting forårsaker motgang og krenkelse, koster det menneskeliv. Magasinet Velferd nr. 1 -2008 

Gustavsen, Karin ( 2008)  Ta den ring, og la den vandre...
«De økonomiske bekymringene er like tunge å bære som selve kreftsykdommen.»
Kommunal Rapport nr. 11 / 2008
http://www.kommunal-rapport.no/index.gan?id=11189014&subid=0

 

2007

Fyhn, Anders B, og Nilsen, Roy:  (red.) Levekår og hjelpeordninger for kreftrammede og deres familier: Delrapport I: Kunnskapsoppsummering og forskningsdesign. Tekstbidrag:  Tvetene,  Karin Gustavsen: ”Barn og unges situasjon i kreftrammede familier”.
Tekstbidrag:  Tvetene,  Karin Gustavsen: ” Bruk av kvalitative intervjuer ”  Fafo-notat 2006:16

Fløtten Tone, Grønningsseter Arne, Syse Jonn, Torp Steffen, Tvetene Karin Gustavsen : Kreft og levekår: : ”Vanvittig mye å finne ut av! - Kreftrammedes opplevelse av støtte fra  det offentlige, nærmiljøet og arbeidsplassen”.  Fafo – rapport 2007:31
 
Lingås, Lars Gunnar i samarbeid med Arntsen, Annett og Tvetene, Karin Gustavsen: 
Vestfold Sosial Puls- En kartlegging av levekår, behov og utfordringer for frivillig
arbeid.  Henær-rapport på oppdrag fra Røde Kors Vestfold. 

Tvetene, Karin Gustavsen (2007) Fysisk avstraffelse som oppdragelsesmetode.   Kronikk Tønsberg Blad 08.11.07

Tvetene, Karin Gustavsen (2007) Leksefri skole?  Kronikk Tønsberg Blad 26.04.07

Tvetene, Karin Gustavsen (2007)  Lekser er urettferdig!
Publisert i forskning.no  17.jun 2007 05:00
http://www.forskning.no/Artikler/2007/mai/1179914427.87

 

2006

Tvetene, Karin Gustavsen (2006) Sosial ulikhet og folkehelsa.  Kronikk Tønsberg
Blad 09.11.06.

Tvetene, Karin Gustavsen (2006)  2000 barnefattige i Vestfold. Kronikk Tønsberg
Blad 22.06.06.

Tvetene Gustavsen Karin ( 2006) Barnefattigdom – barns fortellinger . I ”Fattigdom blant barn og, unge og familier.   – et kunnskaps- og erfaringshefte” . Barne- og likestillingsdepartementet. Rapport januar 2006.

 

2005

Tvetene Gustavsen,Karin og Stolanowski, Per-Arne (2005) ”Har vi råd,mamma? ”– om inntektssikring og fattigdom”. Cappelen akademisk.

Tvetene Gustavsen, Karin (2005) Med ryggen mot fremtiden Kronikk Tønsberg
Blad 28.04.05.

Tvetene Gustavsen, Karin   (2005) Fattigdomsbekjempelse. Kronikk Dagbladet
20.03.05.

 

2004 og tidligere


Tvetene Gustavsen, Karin (2004) Barnefattigdom i Norge: Med viten og vilje?
Kronikk Tønsberg Blad 14.10.04.

Tvetene Gustavsen, Karin (2004) Felles kartlegging og avklaring: Sosialtjenesten Skien, Aetat Skien og Trygdeetat Skien. HENÆR - rapport nr. 3/2004. Karin Gustavsen Tvetene – HENÆR. I samarbeid med: Rita Immerstein -  Samordningsforsøket  i Skien

Tvetene Gustavsen, Karin:  ”Jeg prøver å få det til å bli borte av seg selv. Om fattige barns møte med hverdagens økonomiske krav”.  Artikkel i Voksne for barns årsrapport 2001, basert på hovedoppgave i sosiologi med samme tittel, IUO 2001.

Tvetene, Gustavsen Karin (2001). «Jeg prøver å få det til å bli borte av seg selv.» Om barn som lever i familier som over tid har mottatt økonomisk sosialhjelp og deres håndtering av hverdagens møte med økonomiske krav. Universitetet i Oslo: Hovedoppgave i sosiologi

Tvetene Gustavsen,Karin ( 1993) Sosialhjelpssatser og fattigdom. Sosionomen nr. 5 – 93 basert på mellomfagsoppgaven i sosiologi.

Tvetene, Gustavsen, Karin (1992). Sosialhjelpssatsene i en kommune i
Vestfold, hvilket nivå ligger de på? Universitetet i Oslo:
Semesteroppgave i sosiologi mellomfag
--------

I tilegg til dette har jeg, perioden 1993 – 2003,  skrevet en rekke rapporter mv. for offentlige myndigheter.