Din Side!

Logg inn:

Kundenr:
Passord:

CV

(Klikk her for utfyllende CV i Word-format)

Karin Gustavsen er utdannet sosionom og har mangeårig erfaring fra offentlig forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå knyttet til arbeid med utsatte brukergrupper. Blant har hun arbeidet som kurator og konsulent i sosialtjenesten, rådgiver og prosjektleder ved Fylkesmannen i Vestfold, prosjektleder for nasjonalt kompetansehevingsprosjekt i regi av daværende Sosialdepartement, sosialsjef i Skien kommune og rådgiver og seniorrådgiver i Sosial- og helsedirektoratet knyttet til oppfølging av samordningsforsøkene. Videre har hun vært stipendiat, høyskolelektor og fagkoordinator ved Høyskolen i Vestfold der hun var tilknyttet et forsknings- og oppdragssenter i helsefremmende nærmiljøarbeid.

For tiden er hun tilknyttet Telemarksforskning - Bø. Karin Gustavsens faglige hovedområder er velferdsstatstematikk, samt sosial ulikhet, der vekten er lagt på barn / unge og utsatthet i forhold til fattigdom, helse og utdanning.

De senere årene har hun i stadig større grad arbeidet med ulike prosjekter der utsatte barn og unge er målgruppen. Hun er mye benyttet som foredragsholder og er i inneværende år ( 2008) fast kronikør i Kommunal Rapport.

I 2005 gav hun, sammen med Per Arne Stolanowski, ut boken ” Har vi råd, mamma? – om fattigdom og inntektssikring ( Cappelen akademisk 2005)